Belgisk vägskatt införs från och med 2016-04-01

2016-04-01

Den nya vägskatten kommer att gälla för fordon med vikt över 3,5 ton. Detta kommer att innebära ökade kostnader för våra vägtransporter till, från och via Belgien vilket vi tyvärr måste kompensera oss för mot våra kunder.
Tillägget för vägskatten finner ni på vår hemsida.
Mer information går att finna på följande länk: http://www.viapass.be

 

Med vänlig hälsning,
JATA Cargo AB

Fredrik Persson


JATA Cargo AB

JATA Cargo har många års erfarenhet av transporter, vi vet vad som fungerar och inte fungerar. Med vårt stora personliga engagemang och erfarenhet kan vi tillsammans ta fram skräddarsydda transportupplägg som passar just dig, till och från hela världen.